ARTS VISUALS 

NOM I COGNOMS Sílvia Colomina Gómez
PROFESSIÓ Artista
LLOC DE NAIXEMENT Lleida
ANY DE NAIXEMENT 1976
LLOC DE RESIDÈNCIA SalouENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

Pàgina web http://scolomina.artelista.com
 • ÀMBIT ARTÍSTIC Arts visuals
 • DEFINICIÓ DE LA TASCA CREATIVA

  Instal·lació amb materials fràgils.
  Obra gràfica.

 • INTERESSOS

  Arts visuals.

 • OBRA PUBLICADA/EDITADA

  Art book
  Tretze mans

Banners

 

Troban’s a les xarxes socials