MÚSICA   
NOM I COGNOMS Joan Arnau Pàmies
PROFESSIÓ Compositor
LLOC DE NAIXEMENT Reus
ANY DE NAIXEMENT 1988
LLOC DE RESIDÈNCIA Chicago
ADREÇA Chicago, IL (EUA)
TELÈFON Privat
ADREÇA ELECTRÒNICA pamies@u.northwestern.edu


ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES

facebook.com/pamiesmusic
Pàgina web www.joanarnaupamies.com
Bloc blog.joanarnaupamies.com
miiryn.wordpress.com
 • ÀMBIT ARTÍSTIC Música
 • DEFINICIÓ DE LA TASCA CREATIVA

   

  La música de Joan Arnau Pàmies (Reus, 1988) es basa principalment en la problematització de qüestions relacionades amb text, notació, so i la distinció entre la composició i la interpretació enteses com a activitats categòricament diferents. Els seus interessos artístics més recents cerquen la creació d’objectes notacionals no convencionals per tal de desenvolupar processos compositius complexos.

   

 • OBRA PUBLICADA/EDITADA

  [4v4l2nac] per a quartet de corda. Partitura publicada per Periferia Music (Barcelona). Març 2012.

  [14(a/c)_∞p] per a viola, cello i percussió. Partitura publicada per BabelScores (París). 2012.

  [5(bt)_6(db)] | first per a trombó baix i contrabaix. Partitura publicada per BabelScores (París). 2012.

  [VIsi-klIXvlc] per a clarinet en Mi bemol i cello. Partitura publicada per BabelScores (París). 2012.

  [d(k_s)b] per a contrabaix. Partitura publicada per BabelScores (París). 2011.

 • ACTIVITATS REALITZADES

  Per a més informació, podeu visitar www.joanarnaupamies.com.

Banners

 

Troban’s a les xarxes socials